Γιάννης Παπαδάκης & συνεργάτες - Εκτελωνιστικό γραφείο


Αυτό που μας καθιστά από τα καλύτερα εκτελωνιστικά γραφεία του κλάδου είναι η πολυετής εμπειρία, η αξιοπιστία, ο επαγγελματισμός και η υψηλών απαιτήσεων παροχή υπηρεσιών. Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε σε οποιοδήποτε τελωνείο ελαχιστοποιώντας τον χρόνο και το κόστος.

Το γραφείο είναι πιστοποιημένο ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορεάς - AEO ( Authorized Economic Operator ).

 

AEO ( Authorized Economic Operator )

«Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Φορολογίας © Ευρωπαϊκή Ένωση , 2007-2014»